Bouw samen met
Fledderus Ingenieurs

Fledderus Ingenieurs is gespecialiseerd in het berekenen van constructies en zorgt er voor dat uw bouwwerk rechtop blijft staan. 

Iedere opdrachtgever heeft een eigen visie op een project en Fledderus Ingenieurs en denkt hier graag in mee. 

Met de veiligheid van het bouwwerk op de voorgrond zullen wij nauwkeurig en kritisch naar uw ideeën luisteren en u een professioneel advies aanbieden.  

Wilt u meer weten over bovenstaande of heeft u andere vragen, dan horen wij graag van u.

Maak kennis
Constructie Berekeningen
Wij zijn gespecialiseerd in hout, beton en staal constructies. Onze werkzaamheden variëren van een simpele doorbraak tot grotere uiteenlopende constructies.

Verder helpen wij u met het uitrekenen van de stabiliteit van het bouwwerk, detailberekeningen, verbindingsberekeningen en dergelijke.

NB. het gebruik van hout verlaagt de uitstoot van broeikasgassen (CO2) in de atmosfeer en vertraagt daardoor de opwarming van de aarde.

BIM
Met het oog op de toekomst zijn wij ons aan het ontwikkelen in het werken met BIM (bouwwerk informatie model). Als constructeur onderscheiden wij ons door snel, digitaal en transparant te werken.

Door met alle betrokken partijen als het ware virtueel te bouwen in een bestaande en/of geplande bouwwerk worden fouten eerder opgemerkt. Vanzelfsprekend zullen de totale bouwkosten hierdoor lager uitvallen.

Controle
Wij controleren of de bouw wordt uitgevoerd zoals het geadviseerd is. Denk aan controles op de bouw, als ook het controleren van de deelconstructeurs van de leveranciers.

Daarnaast doen wij regelmatig second opinions op eerder gemaakte constructies / berekeningen waarover twijfel is ontstaan.
Aardbeving bestendig bouwen
Wij beschikken over de kennis om uw woning aan de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 (versie 2020) te laten voldoen. Dit betekent dat het ontwerp volledig is getoetst op aardbevingsbestendigheid bij bevingen als gevolg van gaswinning.
Zonnepanelen Check
U overweegt zonnepanelen? Door het plaatsen van zonnepanelen wordt het dak van uw woning of bedrijfsgebouw zwaarder belast. Wij kunnen uw dak toetsen of deze sterk genoeg is, zodat u dit kan aantonen bij de verzekering.
“Snelheid en betrouwbaarheid.
Dat zijn voor ons 2 ingrediënten
die we hier terugzien”
Bas en Ruud Wortelboer, BBAW Bouwmanagement
Heeft u een
Bouwkundig vraagstuk?
Neem contact op met Frank Fledderus
t. 0592 860 865
e. info@fledderusingenieurs.nl
© 2024 Fledderus Ingenieurs
Al onze diensten van bouwkundige aard worden standaard uitgevoerd onder de algemene voorwaarden omschreven in de DNR 2011.